Zgłoszenia dla uczestników indywidualnych

Kategoria wiekowa (wymagane)
Gimnazjum lub młodszyUczeń szkoły średniej

Chciałbym wziąć udział w konkursie w:

Jeżeli dojazd do powyższych miejsc byłby dla Ciebie dużym kłopotem, poproś katechetę lub opiekuna służby liturgicznej o przeprowadzenie konkursu w szkole lub parafii albo napisz do nas, a spróbujemy wspólnie znaleźć rozwiązanie.

Pytanie lub wiadomość do organizatorów