Struktura organizacyjna

Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Diakonia” Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Krakowskiej.

a) Etap eliminacyjny odbywa się zarówno w szkołach jak i w formie on-line. Przygotowywane są dwa różne zestawy pytań. W szkołach konkurs odbywa się dnia 30.11 2020r. (poniedziałek), natomiast w formie on-line dania 28.11.2019r. (sobota). Każdy z uczestników może wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej, jednak jest możliwe wziąć udział w formie on-line i tradycyjnej, będzie brany pod uwagę wyższy wynik.

b) Każdy katecheta może skontaktować się z organizatorami konkursu poprzez:

  • Internetowy formularz zgłoszeniowy dla chętnych do przeprowadzenia konkursu, albo:
  • skrzynkę mailową, wysyłając wiadomość na adres: konkursliturgiczny@gmail.com

i przeprowadzić pierwszy etap dla swoich uczniów w szkole.

W ramach informacji zwrotnej po zgłoszeniu ksiądz/katecheta/animator otrzymuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych do podpisania przez rodziców uczestników (lub samych uczestników, jeżeli są oni pełnoletni). Za uzyskanie i przechowywanie zgody odpowiada katecheta.

c) Ponadto każdy ksiądz, animator czy katecheta może zachęcić swoich podopiecznych do wzięcia udziału w formie on-line. Dzień przed terminem pierwszego etapu na stronie głównej konkursu pojawi się odnośnik do formularza, który zostanie aktywowany punktualnie 28.11 o 14:00 i będzie aktywny przez 30 minut – tyle czasu przewidujemy na uzupełnienie formularza oraz rozwiązanie zadań.

d) Obowiązek przeprowadzenia finału spoczywa na organizatorze, w porozumieniu z WSD AK. Do finału wyłonione są najlepsze prace ze szkół i z parafii w odpowiednich proporcjach, zależnych od liczby uczestników w obu terminach oraz średniemu wynikowi z obu terminów.