Struktura organizacyjna

Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Diakonia” Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Krakowskiej.

W organizacji konkursu pomaga Naukowe Koło Teologiczne Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej na Wydziale Teologicznym UPJPII.

a) Etap eliminacyjny odbywa się zarówno w szkołach jak i w parafiach. Zatem dla swoich podopiecznych konkurs mogą zorganizować zarówno księża i animatorzy jak i katecheci. Przygotowywane są dwa różne zestawy pytań. W szkołach konkurs odbywa się dnia 02.12 2019r. (poniedziałek), natomiast w parafiach dania 30.11.2019r. (sobota). Każdy z uczestników może wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej i tylko w jednym terminie.

b) Organizator przewiduje dwie możliwości zgłaszania chętnych do udziału w konkursie:

  1. Każdy ksiądz, katecheta lub animator może skontaktować się z organizatorami konkursu poprzez:
  • Internetowy formularz zgłoszeniowy dla chętnych do przeprowadzenia konkursu, albo:
  • skrzynkę mailową, wysyłając wiadomość na adres: konkursliturgiczny@gmail.com

i przeprowadzić pierwszy etap dla swoich podopiecznych w dowolnym miejscu (w przypadku parafii), na przykład przy okazji kursu Ministrantów Słowa Bożego, zbiórki ministrantów, kręgu liturgicznego i tym podobnych spotkań formacyjnych, lub po/w trakcie zajęć (w przypadku szkoły).

W ramach informacji zwrotnej po zgłoszeniu ksiądz/katecheta/animator otrzymuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych do podpisania przez rodziców uczestników (lub samych uczestników, jeżeli są oni pełnoletni)

  1. W wypadku, gdy w szkole/parafii nie jest organizowany pierwszy etap, każdy chętny do udziału w konkursie może skontaktować się z organizatorem przez internetowy formularz zgłoszeniowy dla uczestników i przybyć w dniu pierwszego etapu w wybrane przez siebie miejsce. Gdyby żadne miejsce z listy nie odpowiadało uczestnikowi może on skonsultować się za pomocą skrzynki mailowej z organizatorem celem ustalenia miejsca w którym może wziąć on udział.

c) Obowiązek przeprowadzenia finału spoczywa na organizatorze, w porozumieniu z WSD AK. Do finału wyłonione są najlepsze prace ze szkół i z parafii w odpowiednich proporcjach, zależnych od liczby uczestników w obu terminach oraz średniemu wynikowi z obu terminów.