Punkty na świadectwie

Z radością informujemy, że na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), z racji krajowego zasięgu naszego konkursu, za zajęcie wysokiego miejsca można uzyskać 3 punkty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Dlatego też wszyscy finaliści, którzy zajęli pierwsze 20 miejsc otrzymają stosowne zaświadczenie. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplom finalisty, jednak w razie potrzeby mogą także otrzymać zaświadczenie o zajętym miejscu.