Przykładowe zadania

Zadania konkursowe od pierwszej edycji posiadają swoją specyfikę. Aby nieco ukierunkować naukę do pierwszego etapu i tym samym ułatwić przygotowania zarówno opiekunom, jak i samodzielnym uczestnikom prezentujemy przykładowe pytania przygotowane do tegorocznej literatury.

Z racji, iż literatura dla pierwszego etapu nie uległa zmianie przykładowe zadania dla edycji 2020/21 są tożsame z poprzenimi dwiema edycjami.

 

DEMO_2018_I_Młodsi_Klucz

DEMO_2018_I_Młodsi_Pytania

DEMO_2018_I_Starsi_Klucz

DEMO_2018_I_Starsi_Pytania