Literatura

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA NA OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE WIEDZY LITURGICZNEJ (2019/2020)

 

Młodsi (uczniowie szkół podstawowych):

A) Etap I:

 1. Mszał Rzymski dla diecezji polskich (Konstytucja Apostolska Pawła VI, OWMR (wyłącznie numery 1-198, 273-287 i 319-378), I, III i IV ME, prefacje, Okres Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego, Okres Wielkanocny, Msze obrzędowe)
  (link do OWMR) (link do pozostałych części Mszału) (link do Konstytucji Apostolskiej)
 2. Katechizm Kościoła Katolickiego 1113-1162
  (link do katechizmu)

B) Finał:

To co  na Etap I, a ponadto:

 1. Opracowanie fragmentu książki: Ratzinger J., Duch liturgii, rozdział 5: Święty czas. (Podstawa opracowania w języku polskim: Ratzinger J., Duch liturgii, wyd. Christianitas, Poznań 2020)Opracowanie będzie udostępnione na naszej stronie wraz z listą finalistów konkursu.

 

 

Starsi (uczniowie szkół ponapodstawowych):

A) Etap I:

 1. Mszał Rzymski dla diecezji polskich (Konstytucja Apostolska Pawła VI, OWMR (wyłącznie numery 1-198, 273-287 i 319-378), I, III i IV ME, prefacje, Okres Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego, Okres Wielkanocny, Msze obrzędowe)
  (link do OWMR) (link do pozostałych części Mszału) (link do Konstytucji Apostolskiej)
 2. Katechizm Kościoła Katolickiego 1113-1162 oraz 1322-1405
  (link do katechizmu)

B) Finał:

To co  na Etap I, a ponadto:

 1. Opracowanie fragmentu książki: Ratzinger J., Duch liturgii, rozdział 5: Święty czas. (Podstawa opracowania w języku polskim: Ratzinger J., Duch liturgii, wyd. Christianitas, Poznań 2002, s. 84-10)
 2. Opracowanie fragmentu podręcznika: Kunzler M., Liturgia Kościoła, część VI: Uświęcenie czasu 2: Liturgia roku Pańskiego (Podstawa opracowania w języku polskim: Kunzler M., Liturgia Kościoła, wyd. Pallotinum, Poznań 1999, s. 597-723)

Opracowania będą udostępnione na naszej stronie wraz z listą finalistów konkursu.