Literatura

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA NA OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE WIEDZY LITURGICZNEJ (2019/2020)

 

Młodsi (uczniowie szkół podstawowych):

A) Etap I:

 1. Mszał Rzymski dla diecezji polskich (Konstytucja Apostolska Pawła VI, OWMR, I, III i IV ME, prefacje, Okres Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego, Okres Wielkanocny, Msze obrzędowe)
  (link do OWMR) (link do pozostałych części Mszału) (link do Konstytucji Apostolskiej)
 2. Katechizm Kościoła Katolickiego 1113-1162
  (link do katechizmu)

B) Finał:

To co  na Etap I, a ponadto:

 1. Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin: rodział I oraz fragment rozdziału II (numery 1.-92.) (link do OWLG)
 2. Fragmenty książki Thomasa Mertona OCSO Chleb na pustyni wraz z komentarzem. (link do opracowania T. Merton, Chleb na pustyni).

 

 

Starsi (uczniowie szkół ponapodstawowych):

A) Etap I:

 1. Mszał Rzymski dla diecezji polskich (Konstytucja Apostolska Pawła VI, OWMR, I, III i IV ME, prefacje, Okres Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego, Okres Wielkanocny, Msze obrzędowe)
  (link do OWMR) (link do pozostałych części Mszału) (link do Konstytucji Apostolskiej)
 2. Katechizm Kościoła Katolickiego 1113-1162 oraz 1322-1405
  (link do katechizmu)

B) Finał:

To co  na Etap I, a ponadto:

 1. Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin: rodział I oraz fragment rozdziału II (numery 1.-92.) (link do OWLG)
 2. Fragmenty książki Thomasa Mertona OCSO Chleb na pustyni wraz z komentarzem (link do opracowania T. Merton, Chleb na pustyni).
 3. Katecheza Jana Pawła II wygłoszona na audiencji generalnej 4 kwietnia 2001 r. (link do katechezy)