Historia konkursu

Choć tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Liturgicznej jest pierwszą, to jednak inicjatywa ta ma dość bogatą historię w postaci sześciu edycji Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Liturgicznej. Konkurs w obecnej postaci jest bowiem bezpośrednią kontynuacją AKWL.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2013/2014. Została zorganizowana przez świeckich animatorów skupionych wokół Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, z pomocą parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Mogilanach, parafii świętego Mikołaja w Chrzanowie oraz Duszpasterstwa Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej i zgromadziła prawie 100 młodych pasjonatów liturgii. Kolejne dwie edycje gromadziły podobną ilość uczestników.

Przełomową okazała się IV edycja – 2016/17, która zgromadziła blisko 400 uczestników z 6 różnych diecezji, a na finałowe zmagania pod Wawelskie wzgórze, do budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej zawitało aż 68 uczestników wraz z opiekunami. Po pierwsze ten  niewątpliwy sukces miał miejsce dzięki współpraca z WSD AK, szczególnie w postaci zaangażowania kleryków z koła liturgicznego, wsparcia finansowego oraz udostępnienia budynku seminarium na zmagania finałowe połączone ze zwiedzaniem i spotkaniem z alumnami. Drugim czynnikiem umożliwiającym przeprowadzenie konkursu na tak szeroką skalę okazała się współpraca z katechetami. Od 2016 roku istnieje bowiem możliwość zorganizowania konkursu w ramach lekcji religii w szkole. Większość uczestników przystąpiła do pierwszego etapu właśnie w szkołach, zatem nasz sukces jest w znacznej mierze owocem współpracy z katechetami. Również jubileuszowa, V edycja okazała się bardzo owocna, gdyż wzięło w niej udział blisko 300 uczestników z 7 różnych diecezji, a na finale pojawiło się ich blisko 100. Jeszcze wyższy poziom zaprezentowali uczestnicy na szóstej edycji, gdzie dan liczbowe kształtowały się bardzo podobnie.

Mamy nadzieję, że dzięki pomocy wszystkich zaangażowanych w poprzednie edycje, również tegoroczna ze względu na nową nazwę i zasięg okaże się przełomową oraz utrzyma tendencję wzrostową zarówno jeśli chodzi o ilość jak i jakość przygotowania uczestników i przyczyni się do coraz szerszego propagowania tematyki związanej ze świętą liturgią, a ostatecznie do coraz bardziej świadomego i pełnego jej przeżywania przez uczestników konkursu a w konsekwencji ich rodziny, kolegów i znajomych.