Idea konkursu

Matka Kościół bardzo pragnie, aby wszyscy wierni byli wdrażani do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych, jakiego domaga się sama natura liturgii. (Sacrosanctum Concilium, 14)

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej” z pomocą Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej już po raz kolejny organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Liturficznej. Pomysł ten powstawał jednak przez długie lata…

Idea konkursu zrodziła się na łonie Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej i wynika z potrzeby jego animatorów liturgicznych, aby dzielić się tym wszystkim, co dzięki formacji oazowej otrzymali. W ten sposób w roku szkolnym 2013/14 doszło do pierwszej edycji Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Liturgicznej, który po sześciu edycjach za zgodą Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski zyskał miano Ogólnopolskiego.

Poprzez konkurs pragniemy przekazać naszym młodszym kolegom to, czego sami doświadczamy, a więc Chrystusa żyjącego w liturgii, która jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Nim. Chcemy zaprosić młodzież z szeregów Służby Liturgicznej, Ruchu Światło-Życie i nie tylko, do przygody poznawania Chrystusa i Jego Kościoła, szczególnie poprzez refleksję intelektualną nad tym czym jest  liturgia i co dokonuje się w świętych misteriach, w których uczestniczymy.

Mamy nadzieję, że konkurs jest okazją nie tylko to gromadzenia nowych wiadomości na temat tekstów liturgicznych i towarzyszących im rubryk oraz opracowań teologicznych. Ufamy głęboko, że wszelkie wiadomości, do zdobywania których motywujemy zaowocują w przyszłości coraz pełniejszym i bardziej świadomym wykonywaniem gestów, śpiewaniem i słuchaniem tekstów i przeżywaniem najświętszych tajemnic, do czego jako katolicy od zawsze jesteśmy wezwani, a co w sposób szczególny przypomniał Sobór Watykański II.

Już piąty rok z rzędu oaza w organizacji konkursu podejmuje współpracę z Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej, które gości finalistów konkursu w swoich murach. Jesteśmy przekonani, że inicjatywa ta może pomóc w rozeznaniu powołania do kapłaństwa wśród członków Służby Liturgicznej, z której szeregów wywodzi się przecież zdecydowana większość kapłanów naszej archidiecezji.

Jesteśmy świadomi, że realizacja konkursu nie byłaby możliwa gdyby nie hojne wsparcie ze strony księży, katechetów i świeckich animatorów. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu i współpracy, polegającej przede wszystkim na organizacji pierwszego etapu w szkołach i parafiach młodzi pasjonaci dowiadują się i mogą wziąć udział w konkursie. Nie do przecenienia jest też praca opiekunów polegająca często na poświęceniu swojego czasu na zaznajomienie z literaturą i przygotowanie uczestników do poszczególnych etapów konkursu. Właśnie dzięki tej pracy idea konkursu wcielana jest w życie. Od kilku lat pogłębione przygotowania do konkursu umożliwia także opracowanie literatury przygotowane przez organizatorów i dostępne na naszej stronie internetowej.