FAQ

Na wszystkie pytania, na które odpowiedzi nie ma poniżej z chęcią odpowiemy poprzez naszą skrzynkę mailową: konkursliturgiczny@gmail.com

Pytania ogólne:

Czy laureaci konkursu mogą liczyć na punkty w rekrutacji do szkół?

Tak. Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej za zajęcie wysokiego miejsca w konkursie o zasięgu ogólnopolskim można otrzymać 3 punkty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Czy w konkursie mogą wziąć udział kobiety?

Tak. Konkurs nie obejmuje technicznych szczegółów związanych ze służbą przy ołtarzu, lecz ma na celu pogłębienie świadomości przeżywania liturgii, dlatego dziewczęta są jak najbardziej mile widziane.

Czy w konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klasy czwartej technikum?

Tak. Jednak w przypadku uczniów z rocznika ’00 konieczne jest posiadanie ze sobą ważnej legitymacji szkolnej na finale konkursu.

Czy w konkursie mogą wziąć udział uczniowie młodszych klas szkół podstawowych?

Tak. Nie ma dolnej granicy wiekowej konkursu. Wśród laureatów naszego konkursu znajdowali się nawet uczniowie klas szóstych i piątych, zatem do odważnych świat należy!

Co zrobić jeżeli w mojej szkole ani parafii nie jest przeprowadzany pierwszy etap konkursu?

Na początku warto spytać księdza na parafii lub katechetę czy nie zechciałby przeprowadzić dla Ciebie konkursu na miejscu. Jeżeli okazałoby się to niemożliwe zapraszamy do zapisania się na pierwszy etap jako uczestnik indywidualny  i wybrania miejsca w którym chciałbyś go napisać. Jeżeli żadne z miejsc Ci nie odpowiada prosimy o kontakt mailowy – być może uda się znaleźć miejsce w którym organizowany jest pierwszy etap, które będzie Ci odpowiadało 😉

Gdzie szukać literatury?

Wszystkie pozycje na pierwszy etap można bez większych problemów znaleźć w Internecie. Niektóre z pozycji przydatnych na finale są mniej dostępne, dlatego dzięki życzliwości ich wydawców  udostępniamy je opiekunom na potrzeby konkursu. Należy się zgłosić do swojego opiekuna, a on powinien wszystko co potrzebne mieć na swojej skrzynce mailowej. W razie potrzeby prosimy o kontakt mailowy.

W jaki sposób można przygotować się do konkursu?

Wszystkie pytania zarówno na pierwszym etapie, jak i na finale bazują w całości na literaturze. Oczywiście przygotowania są szczególnie owocne, gdy bierze w nich udział opiekun.

W jaki sposób można dowiedzieć się o wynikach pierwszego etapu?

Jeżeli tylko została dostarczona zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych Twoje wyniki zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej 4 grudnia.

Co należy zabrać ze sobą na finał konkursu?

Każdy z uczestników musi mieć ze sobą dowód tożsamości lub ważną legitymację szkolną. Poza tym wystarczy solidna wiedza, gdyż finaliści mają zapewniony poczęstunek oraz propozycję wykorzystania czasu oczekiwania na wyniki konkursu poprzez zajęcia przygotowane przez kleryków WSD AK.

Czy otrzymam zaświadczenie o byciu finalistą lub laureatem konkursu o zasięgu ogólnopolskim?

Tak. Każdy finalista i laureat otrzymują pamiątkowy dyplom. W razie potrzeby bardziej szczegółowych zaświadczeń prosimy o kontakt mailowy.

 

Najczęstsze pytania od opiekunów:

Co należy do obowiązków organizatora pierwszego etapu i w jaki sposób można się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego, w razie problemów z jego wypełnieniem prosimy o kontakt mailowy. Przeprowadzenie konkursu przez katechetę wiąże się z:

  • Wydrukowaniem pytań wysyłanych na podany przez katechetę adres mailowy
  • Przeprowadzeniem konkursu w ramach katechezy lub zajęć dodatkowych, test trwa 20 minut.
  • Wysłanie prac, wydrukowanej listy uczestników oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych do organizatorów pocztą lub dostarczeniem ich bezpośrednio.
  • Powiadomieniem uczestników o wynikach pierwszego etapu i ewentualnym awansie do finału.

Czy obowiązek sprawdzania prac z pierwszego etapu ciąży na opiekunie?

Nie. Prosimy o przysłanie nam wszystkich prac, które następnie sprawdzimy i wyłonimy finalistów.

O czym należy pamiętać organizując konkurs?

Doświadczenie pokazuje, że najczęściej organizatorzy zapominają o dołączeniu do prac uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych. Niestety regulamin konkursu nie przewiduje możliwości udziału bez zgody na przetwarzanie danych osobowych, dlatego gorąco prosimy organizatorów o dopilnowanie tej kwestii.

O jakiej godzinie należy przeprowadzić pierwszy etap konkursu?

Z powodów organizacyjnych nie ma wyznaczonej godziny pierwszego etapu. Jesteśmy przekonani o uczciwości zarówno opiekunów jak i uczestników. Ponadto pierwszy etap pełni wyłącznie funkcję eliminacji i jego wyniki nie wpływają na ostateczny wynik finału. Ważne tylko aby konkurs przeprowadzić w odpowiednim dniu, a sugerowaną godziną jest 10:00.

Czy należy podawać imiona i nazwiska uczestników zgłaszając się do przeprowadzenia konkursu?

Nie. Kartkę z imionami i nazwiskami uczestników czytelnie napisanymi (najlepiej wydrukowanymi) wystarczy dołączyć do prac przy wysyłaniu ich do seminarium

Czy możliwe jest uzyskanie podpisanej delegacji na finale konkursu?

Tak. Każdego kto potrzebuje delegacji prosimy o zgłoszenie tego organizatorom.