Dla uczestników online

Każdy uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej może wziąć udział w pierwszym etapie konkursu w formie online, bez wcześniejszych zapisów. Wystarczy otworzyć linki do formularzu dla odpowiedniej grupy wiekowej, który będzie dostępny w tym miejscu. Link zostanie aktywowany w dniu pierwszego etapu, 28 listopada (sobota), punktualnie o 14:00. Formularze zostaną zamknięte punktualnie o 14:30, zatem na uzupełnienie ich (wprowadzenie danych personalnych oraz rozwiązanie zadań) będzie dokładnie 30 minut. Udział w formie online nie wyklucza udziału w pierwszym etapie w tradycyjnej formie w szkołach. W takiej sytuacji brany pod uwagę będzie lepszy wynik